Årsberetning 2015

Styret for Norsk Artroskopiforening har i 2015 bestått av: Leder: Sigbjørn Dimmen Nestleder: Mette Andersen Kasserer: Jan Rune Mikaelsen Sekretær: Aksel Risan Styremedlem: Randi Hole

I tillegg har vi hatt følgende medhjelpere:

Stipendkomité:          Eirik Aunan, Sverre Løken

Valgkomité:                Odd Arve Lien, Kirsten Lundgreen

Revisor:                      Inge Skråmm

 

Norsk Artroskopiforening har 74 betalende medlemmer, 115 registrerte medlemmer og 3 æresmedlemmer.

Styrets virksomhet

Det ble i 2015 holdt til sammen 4 styremøter. I forbindelse med Vintermøtet på Kvitfjell 6. – 8. februar ble det holdt 2 styremøter, et i forkant av møtet og et etter Generalforsamlingen. Videre ble det holdt et styremøte 14. april på Gardermoen og et på Lovisenberg Diakonale Sykehus under Høstmøtet 20. oktober. Utover dette har planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid foregått via e-post og telefon.

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen ble avholdt 7. februar i forbindelse med Vintermøtet på Kvitfjell. Det var ca. 40 medlemmer tilstede. Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend ble utdelt for første gang, dette gikk til Geir Jomås. Smith & Nephew Artroskopistipendium 2015 gikk til Kjersti Kaul Jenssen. Årsrapport og regnskap ble godkjent. Leder Sigbjørn Dimmen og sekretær Aksel Risan ble gjenvalgt for 2 nye år, Mette Andersen og Randi Hole ble også gjenvalgt for to nye år som henholdsvis nestleder og styremedlem. Kasserer Jan Rune Mikaelsen var ikke på valg.

Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend ble formeldt etablert. Stipendet skal deles ut i forbindelse med Vintermøtet. Det gjøres loddtrekning mellom LIS som deltar på Vintermøtet og som er medlem av Naf, stipendet er på 10000,- og skal brukes i forbindelse med påfølgende ESSKA-/ISAKOS-kongress.

Statutter for Norsk Artroskopiforenings stipend til beste artroskopirelaterte foredrag på Ortopedisk Høstmøte ble revidert. Det var stort flertall for at kun medlemmer av NAf kan tildeles stipendet også i fortsettelsen.

Det ble besluttet at Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2016 også skulle holdes på Kvitfjell med medvirkning fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Vi søker om underskuddsgaranti fra Den norske legeforening, dette er ikke mulig dersom leverandørindustrien er tilstede. Medlemmene gav et klart inntrykk av at det er ønskelig å fortsette vintermøtene uten leverandørindustrien.

Økonomi

Økonomien til Norsk Artroskopiforening er god. Vi har inntekter fra 3 annonsører på hjemmesiden og ønsker flere annonsører. Videre får vi etter søknad 20000,- i året fra Norsk Ortopedisk Forening. Vi har også inntekter fra innbetalte medlemskontigenter. Foreningens regnskap vil bli lagt frem på Generalforsamlingen.

Vintermøtet 2015

Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2015 ble arrangert på GudbrandGard Hotell på Kvitfjell 6. – 8. februar i samarbeid med Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Det faglige programmet var godt og av høy standard. I tillegg til foredragsholdere fra egen forening, var det 2 utenlandske foredragsholdere, James Robinson fra England og Mirco Herbort fra Tyskland. Det var også 2 norske eksterne foredragsholdere, fysioterapeut Håvard Moksnes og infeksjonsmedisiner Jan-Erik Berdal. Tilsammen var det 55 deltagerne og foredragsholdere. Styret har fått gode tilbakemeldinger både vedrørende selve møtet, hotellet og mulighetene til både langrenn og alpin fra hotelldøren.

Underskuddet av vintermøtet ble dekket av Den norske legeforening.

Høstmøtet 2015

Norsk Artroskopiforening bidro med følgende:

Fredag 23. oktober:

Symposium: «Behandling av meniskrupturer»

Møteledere: Mette Andersen og Sigbjørn Dimmen

Symposiet hadde svært godt oppmøte og vi fikk mange og gode tilbakemeldinger.

Fredag 23. oktober:

Frie foredrag kne/skopi

Møteledere: Randi Hole og Jan Rune Mikaelsen

Frie foredrag kne/skopi

Møteledere: : Mette Andersen og Sigbjørn Dimmen

Norsk Artroskopiforenings stipend 2015 for beste artroskopirelaterte foredrag ved Ortopedisk Høstmøte ble tildelt Cecilie Piene Schrøder for studien «Sham Surgery Trial for SLAP Lesions of the Shoulder». Stipendet er på 10 000,- kroner.

www.artroskopi.no

Mette Andersen er ansvarlig for hjemmesiden vår, i tillegg administrerer hun foreningen på facebook. Tone Gifstad som ble vinner av Norsk Artroskopiforenings stipend 2014, og Kjersti Kaul Jenssen som ble tildelt Smith & Nephew Artroskopistipendium 2015 har publisert innlegg på hjemmesiden. Vi oppfordrer alle medlemmene til å bidra i større grad, det er fortsatt i stor grad opp til medlemmene å gjøre hjemmesiden til en levende og aktiv portal.
 Vi har også et eget passordbeskyttet medlemsområde på hjemmesiden. Her ligger oversikt over medlemmer i foreningen med e-mailadresser, videre vil vi legge ut pdf-filer av foredrag som holdes på Vintermøtet.

I tillegg oppfordrer vi medlemmene som er på facebook til å besøke oss hyppig der.