Rapport: Smith & Nephew Artroskopistipendium 2016

Eivind Inderhaug ble tildelt Smith & Nephew Artroskopistipendium 2016 for studien «The effect of lateral tenodeses in combined ACL and anterolateral injured knees». Her er hans rapport om bruken av midlene.

 

 

Jeg vil med dette få avlegge rapport om bruken av midlene som ble tildelt fra Artroskopiforeningen ved Vintermøtet på Kvitfjell i 2016 for prosjektet “The effect of lateral tenodeses in combined ACL and anterolateral injured knees”.

Det ble søkt om støtte til å gjennomføre en biomekanisk studie ved «Biomechanics group» på Imperial College London. Undertegnede hadde allerede tilbragt store deler av 2015 i forskningsgruppen til Andrew A. Amis før familien måtte reise tilbake til Norge i forbindelse med en familieforøkelse. Etter at ammetåke hadde lagt seg reiste vi på ny til London for å gjennomføre siste del av » Knee Fellowship» – perioden.

Utgangspunktet for serien av arbeider er at at konvensjonelle ACL rekonstruksjoner ofte er funnet å gi vedvarende instabilitet i kneet etter kirurgi. Flere kliniske studier har vist at man kan redusere denne instabiliteten ved å kombinere intra-artikulær ACL rekonstruksjon med en tilleggsplastikk anterolateralt i kneet. I to tidligere gjennomførte delprosjekter identifiserte vi plastikker som, kombinert med ACL rekonstruksjon, klarte å gjenopprette normal stabilitet i kneet. Videre undersøkte man hvilken tensjon en slik plastikk kunne strammes med uten å øke trykket på brusken i tibiofemoralleddet – en slik trykkøkning var nemlig fryktet å gi økt risiko for artroseutvikling på lang sikt. Begge studiene har tidligere blitt presentert ved flere nasjonale og internasjonale møter, derunder Ortopedisk Høstmøte, AAOS og ESSKA. Arbeidet som sammenlignet effekten av ulike anterolateral plastikker kom nettopp på trykk i desemberutgaven av American Journal of Sports Medicine.

Det tredje og siste delprosjektet hadde som mål å undersøke hvordan en lateral plastikk kan påvirke patellas sporing i trochlea og brusktrykket i patellofemoralleddet. Ved å videreføre metodologi som ble utviklet i et tidligere delprosjekt kunne en avdekke eventuelle risikoer ved bruken av slike prosedyrer. De preliminære resultatene har vist at så lenge strammingen av den anterolaterale prosedyren holdes til et moderat nivå vil patellas sporing forbli uendret – uten trykkøkning av leddbrusken. Studien vil presenteres ved ISAKOS 2017.

Oppholdet i London var berikende både faglig og sosialt. Mye tid ble tilbrakt på operasjonstuen for å jobbe med de ulike kirurgiske teknikkene som ble anvendt i studiene – og det ble derfor også tid til å lære seg litt om britenes tilnærming til knekirurgi. Jeg fikk også med meg det årlige møtet i BASK – British Association for Surgery of the Knee. Her var det steile fronter og høylytt diskusjon i faglig sammenheng –  men svært dannet og gemyttlig under festmiddagen som ble arrangert i en gammel RAF flyhangar!

Stipendmidlene har kommet godt med for å realisere et opphold i et flott forskningsmiljø ved et av verdens fremste universiteter. Utbyttet har vært stort både fra et kirurgisk og et forskningsmessig synspunkt. Jeg ønsker med dette å rette en stor takk til Artroskopiforeningen for støtten som har vært med på å gjøre denne opplevelsen mulig!

 

Eivind Inderhaug

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Bergen