Innkalling til Generalforsamling

Generalforsamling Lørdag 6. februar 2016 kl. 18.15 GudbrandsGard Hotell, Kvitfjell

Saksliste

1.         Velkomsthilsen

Leder Sigbjørn Dimmen

2.         Valg av ordstyrer

3.         Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.         Tildeling av Smith & Nephew Artroskopistipendium

5.         Tildeling av Arthrex Artroskopistipender

6.         Tildeling av Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend

Leder Sigbjørn Dimmen

7.         Saker til eventuelt

8.         Årsberetning, kommentarer, godkjenning.

Leder Sigbjørn Dimmen

9.         Regnskap, kommentarer, godkjenning.

Kasserer Frode Hellum

10.       www.artroskopi.no, hjemmesiden og Facebook

Nestleder Mette Andersen

11.       The Northen Europe Arthroscopic Fellowship

Nestleder Mette Andersen

12.      Norsk Artroskopiforenings stipend, forslag til revisjon

Leder Sigbjørn Dimmen

13.       Æresmedlemmer

Leder Sigbjørn Dimmen

14.       Valg ved valgkomiteen

Kirsten Lundgreen, Odd Arve Lien

15.       Eventuelt

16.       Tid og sted for neste Generalforsamling

17.       Avslutning ved leder Sigbjørn Dimmen