Arthrex Artroskopistipender 2017

Under Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2017 vil Arthrex dele ut etterutdanningsstipender for to medlemmer av Norsk Artroskopiforening.

Vinnerne bestemmes ved at det gjøres en loddtrekning mellom medlemmer som deltar på  Norsk Artroskopiforenings Vintermøte på Kvitfjell 3. – 5. februar. Vinnerne får delta på et av Arthrex sine internasjonale kurs på ArthroLab i München, Tyskland.

Arthrex dekker reisekostnader (økonomiklasse), utgifter til overnatting, deltakeravgift og selvfølgelig måltider i løpet av dagen.

Det forutsettes at vinnerne avklarer med arbeidsgiver at utgifter til reise og opphold dekkes.

Kurskalenderen er tilgjengelig på internet:

http://www.arthrex.com/medical-education/training-and-courses/international

For spesielt erfarne kirurger vil Arthrex legge tilrette for et skreddersydd program som adresserer innovative og / eller svært avanserte prosedyrer avhengig av kirurgens erfaring og interesse.

 

Vinnerne skal avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på foreningens hjemmeside; www.artroskopi.no.