Årsberetning 2016

Styret for Norsk Artroskopiforening har i 2016 bestått av: Leder: Sigbjørn Dimmen Nestleder: Mette Andersen Kasserer: Frode Hellum Sekretær: Aksel Risan Styremedlem: Randi Hole

I tillegg har vi hatt følgende medhjelpere:

Stipendkomité:          Eirik Aunan, Sverre Løken

Valgkomité:                Odd Arve Lien, Kirsten Lundgreen

Revisor:                      Inge Skråmm

Norsk Artroskopiforening har 60 betalende medlemmer, 89 registrerte medlemmer og 3 æresmedlemmer.

 

Styrets virksomhet

Det ble i 2016 holdt til sammen 4 styremøter. I forbindelse med Vintermøtet på Kvitfjell 5. – 7. februar ble det holdt 2 styremøter, et i forkant av møtet og et etter Generalforsamlingen. Videre ble det holdt et styremøte 12. april på Gardermoen og et under Høstmøtet 25. oktober. Utover dette har planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid foregått via e-post og telefon.

 

Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen ble avholdt 6. februar i forbindelse med Vintermøtet på Kvitfjell. Det var ca. 40 medlemmer tilstede.

Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend på 10 000,- kroner ble tildelt Tone Gifstad. Smith & Nephew Artroskopistipendium gikk til Eivind Inderhaug, og Arthrex artroskopistipender til Stig Heir og Nina Kise.

Årsberetning 2015 og regnskap 2015 ble godkjent. Foreningens lover ble revidert, disse er publisert på foreningens hjemmeside. Kasserer Jan Rune Mikaelsen gikk av, Frode Hellum ble valgt til ny kasserer.

Det ble besluttet at Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2017 også skulle holdes på Kvitfjell med medvirkning fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Vi søker om underskuddsgaranti fra Den norske legeforening.

 

Økonomi

Økonomien til Norsk Artroskopiforening er god. Vi har inntekter fra 2 annonsører på hjemmesiden, vi ønsker flere annonsører. Videre får vi etter søknad 20 000,- i året fra Norsk Ortopedisk Forening. Vi har også inntekter fra innbetalte medlemskontingenter. Foreningens regnskap vil bli lagt frem på Generalforsamlingen.

 

Vintermøtet 2016

 Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2016 ble arrangert på GudbrandGard Hotell på Kvitfjell 5. – 7. februar i samarbeid med Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Det faglige programmet var godt og av høy standard. I tillegg til foredragsholdere fra egen forening, var det 2 utenlandske foredragsholdere, James Robinson fra England og Geert Declercq fra Belgia. Det var også 3 norske eksterne foredragsholdere, ortopedisk kirurg Frede Frihagen og manuellterapeutene Thomas Ødegaard og Øystein Skare. Tilsammen var det 56 deltagerne og foredragsholdere på møtet. Styret har fått gode tilbakemeldinger både vedrørende selve møtet, hotellet og mulighetene til både langrenn og alpin fra hotelldøren.

Underskuddet av vintermøtet ble dekket av Den norske legeforening.

 

Høstmøtet 2016

 Norsk Artroskopiforening bidro med følgende:

Fredag 28. oktober:

Symposium: » Hip Joint Preservation Surgery»

Møteledere: Aksel Risan og Sigbjørn Dimmen

Symposiet hadde svært godt oppmøte og vi fikk mange og gode tilbakemeldinger.

 

Fredag 28. oktober:

Frie foredrag kne/skopi

Møteledere: Randi Hole og Frode Hellum

 

Norsk Artroskopiforenings stipend 2016 for beste artroskopirelaterte foredrag ved Ortopedisk Høstmøte ble tildelt Nina Kise for studien » Treningsterapi versus artroskopisk meniskreseksjon som behandling for degenerative meniskrupturer hos middelaldrende pasienter». Stipendet er på 10 000,- kroner.

 

The 13th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports

NAf hadde ansvaret for et symposium under Idrettsmedisinsk Høstkongress 2016 som dette året også var arrangert som den felles skandinaviske kongressen, The 13th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports. Temaet på symposiet var ”Hot topics on knee trauma”. Fra England stilte James Robinson som foredragsholder og holdt foredrag om ALL og Meniscal Root Tears. Fysioterapeut Håvard Moksnes holdt foredrag om rehabilitering etter ACL-rekonstruksjon og PCL-rupturer, og Steinar Johansen fra egen forening holdt et foredrag om behandling av PCL-rupturer. Mette Andersen fra foreningen hadde ansvaret for symposiet og ledet det sammen med Sigbjørn Dimmen. Symposiet var svært godt besøkt og vi fikk mange gode tilbakemeldinger.

 

ESSKA Affiliated Societies

 Norsk Artroskopiforening er medlem av ESSKA Affiliated Societies. Under kongressen i Barcelona i mai 2016 var Kjersti Kaul Jenssen og Inge Skråmm foreningens representanter under symposiet ”The role of arthroscopy in treatment of joint infections”. De holdt hvert sitt foredrag og deltok i den påfølgende paneldebatten. Cecilie Piene Schrøder holdt sitt foredrag

”Sham surgery trial for SLAP lesions of the shoulder” på sesjonen ” National Society Award Winner Session”.

 

www.artroskopi.no

 Mette Andersen er ansvarlig for hjemmesiden vår, i tillegg administrerer hun foreningen på facebook. Cecilie Piene Schrøder som ble tildelt Norsk Artroskopiforenings stipend 2015, Tone Gifstad som ble tildelt Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend 2016, Eivind Inderhaug som ble tildelt Smith & Nephew Artroskopistipendium 2016 og Nina Kise og Stig Heir som ble vinnere av Arthrex artroskopistipender 2016 har publisert innlegg på hjemmesiden. Vi oppfordrer alle medlemmene til å bidra i større grad, det er fortsatt i stor grad opp til medlemmene å gjøre hjemmesiden til en levende og aktiv portal.
 Vi har også et eget passordbeskyttet medlemsområde på hjemmesiden. Her ligger oversikt over medlemmer i foreningen med e-mailadresser, videre vil vi legge ut pdf-filer av foredrag som holdes på Vintermøtet.

I tillegg oppfordrer vi medlemmene som er på facebook til å besøke oss hyppig der.

 

Sigbjørn Dimmen

Leder