Vinnere av Arthrex-stipend 2017

Vinnere av Arthrex stipend 2017: Stefan Moosmeyer & Trygve Methlie. Stipendene ble delt ut av representant fra Arthrex, Torgeir Erlandsen, ved Artroskopisk Vintermøte etter loddtrekning blant deltagerne.

Artroskopiforeningen gratulerer de to heldige vinnerne!