Vinner av Artroskopiforeningens Lis-stipend 2017

Vinneren av Artroskopiforeningens Lis-stipend 2017 ble Hjörtur Brynjólfsson. Stipendet ble utdelt av avtroppende leder i Artroskopiforeningen Sigbjørn Dimmen. Hjörtur vant etter loddtrekning blant 3 deltagende Lis-leger ved Vintermøtet på Kvitfjell.

Reisestipendet på kr. 10000,- ble delt ut i forbindelse med Norsk Artroskopiforenings Vintermøte, og skal i 2017 brukes på ISAKOS-kongressen i Shanghai i juni. Vinneren ble bestemt etter  en loddtrekning mellom leger i spesialisering som deltar på Vintermøtet. Vinneren må være medlem av Norsk Artroskopiforening og utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi.

Han eller hun må avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på foreningens hjemmeside; www.artroskopi.no.