Oppdatert program til Artroskopiforeningens Høstmøte-symposium 2017 om Tendinopatier

Det er tilkommet en liten endring i programmet for Høstmøtesymposiet. Lotta Willberg kommer dessverre ikke, men vi har fått inn en ypperlig erstatter i Erik Iversen. Erik er fysioterapeut ved Olympiatoppen og har master i manuellterapi og idrettsfysioterapi fra Universitet i Sydney. Han skal snakke om Ultralydfunn ved tendinopatier og klinisk betydning for behandling. Velkommen: Fredag 27.oktober 2017 kl 1000-1200, Møterom: Film

Tendinopatier

 

 

Møteledere: Øystein Lian og Randi Hole

10.00 Innledning, begreper, biologi og patofysiologi, Ø.Lian

1010 Billeddiagnostikk: MR diagnostikk – hva kan bildet vise, R. Kvakestad

1025 Ultralydfunn ved tendinopatier, klinisk betydning for behandling, E.Iversen

1050 Ikke-kirurgisk behandling av tendinopatier, H. Visnes

1105 Kirurgisk behandling av tendinopatier:

               Skuldertendinopatier, K. Lundgreen

               Albuetendinopatier, E. Solheim

               Tendinopatier i fot/ankel, J. Midjord

1150 Avslutning og diskusjon, Ø. Lian