Nominerte til beste Artroskopi-relaterte frie foredrag ved Ortopedisk Høstmøte 2017

Stipendkomiteen, bestående av Erik Aunan og Stig Heir, har gjennomgått alle innsendte abstract til frie foredrag – Artroskopi, og skåret de iht 2 forskjellige systemer. Vinneren vil bli avgjort etter at alle har holdt sine presentasjoner og deretter annonsert i forkant av Artroskopiforeningens symposium fredag 27. oktober kl 10 i Film auditorium. Vinneren må holde sitt foredrag på nytt under «beste foredrag» sesjonen senere samme dag, og er med i konkurransen om Høstmøtets beste frie foredrag. Her er de nominerte for beste artroskopi relaterte frie foredrag 2017 (tilfeldig rekkefølge):

  • Er kliniske skuldertester nyttig ved akutt bløtdelsskade i skulder? Martine Enger
  • Immobilisering i 3 eller 6 uker etter artroskopisk rotatorcuffkirurgi. En prospektiv randomisert non-inferiority studie. Kjersti Kaul Jenssen.
  • Langtids oppfølging (15-18 år) etter mikrofraktur eller mosaikkplastikk for bruskskader i mediale femurkondyl. Eivind Inderhaug.
  • Radiologisk og funksjonell evaluering av pasienter operert med transtibial sutur av ruptur i meniskens bakhorn.  Pulverer KM.
  • Kliniske resultater etter rotatorcuffsutur hos pasienter over og under 65 år. 2 års oppflgning av  579 pasienter. Frode Hellum.