Vinner av beste artroskopirelaterte innlegg ved Ortopedisk Høstmøte 2017 ble Kjersti Kaul Jenssen

Kjersti Kaul Jenssens studie, Immobilisering i 3 eller 6 uker etter artroskopisk rotatorcuffkirurgi. En prospektiv randomisert non-inferiority studie, ble kåret til beste artroskopirelaterte innlegg ved Ortopedisk Høstmøte 2017.

I studien ble 120 pasienter, operert for rotatorcuff fultykkelsesruptur under eller lik 3 cm brede, randomisert til 3 eller 6 uker immobilisering i fatle post operativt. Begge gruppene hadde signifikant økning av Constant Murley Score og Western Ontario Rotator Cuff index post operativt. MR etter 1 år viste tilhelet ruptur hos 89% av pasientene i hver gruppe. Det var ingen forskjell i behandlingsgruppene, og Jenssen og medarbeidere konkluderer med at det er forsvarlig å immobilisere pasienter i et enkelt fatle i kun 3 uker etter rotoatorcuffsutur på supra- og infraspinatusrupturer på inntil 3 cm.

Kjersti premieres med 10 000 kr fra Norsk Artroskopisk Forening.

Artroskopiforeningen gratulerer!

Medforfattere: Kirsten Lundgreen, Jan Erik Madsen, Rune Kvakestad, Arne Hugo Pripp og Sigbjørn Dimmen.

Studien ble gjennomført ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.