Forslag til lovendring

I henhold til «Lover for Norsk Artroskopiforening §6» skal lovforslag være kunngjort minst 4 uker før årsmøtet. Styret foreslår i år en endring av lovene etter oppfordring fra Norsk ortopedisk forening.

Les mer