Årsberetning 2017

Her finner du årsberetning for 2017.

 

 

Styret for Norsk Artroskopiforening har i 2017 bestått av: Leder: Randi Hole Nestleder: Mette Andersen Kasserer: Frode Hellum Sekretær: Bjørn Gunnar Kristiansen Styremedlem: Sverre Løken

I tillegg har vi hatt følgende medhjelpere:

Stipendkomité:          Eirik Aunan, Stig Heir

Valgkomité:                Kirsten Lundgreen, Sigbjørn Dimmen

Revisor:                      Inge Skråmm

Representant i ESSKA: Sigbjørn Dimmen

Norsk Artroskopiforening har 123 registrerte medlemmer hvorav 6 æresmedlemmer.

 

Styrets virksomhet

Det ble i 2017 holdt til sammen 4 styremøter. I forbindelse med Vintermøtet på Kvitfjell 3. – 5. februar ble det holdt 2 styremøter, et i forkant av møtet og et etter Generalforsamlingen. Videre ble det holdt et styremøte 4. april på Gardermoen og et under Høstmøtet 25. oktober. Utover dette har planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid foregått via e-post og telefon.

 

Generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen ble avholdt 4. februar i forbindelse med Vintermøtet på Kvitfjell. Det var ca. 40 medlemmer tilstede. Foreningens 25 års jubileum ble feiret med bobler i glasset og kake fra Smith & Nephew.

Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend på 10 000,- kroner ble tildelt Hjörtur Brynjòlfson. Smith & Nephew Artroskopistipendium gikk til Agnar Tegnander og Trond Olav Lundemo, og Arthrex artroskopistipender til Trygve Methlie og Stefan Moosmayr.

Årsberetning 2016 og regnskap 2016 ble godkjent. Leder Sigbjørn Dimmen takket for tilsammen 6 år i styret og sekretær i styret gjennom 4 år Aksel Risan gikk av og som nye medlemmer i styret ble Bjørn Gunnar Kristiansen og Sverre Løken valgt. Bjørn Gunnar går inn som sekretær i styret, mens Sverre går inn som styremedlem.

Det ble valgt 3 nye æresmedlemmer i foreningen. Lars Engebretsen, Torbjørn Strand og Torbjørn Grøntvedt ble alle hedret for sin viktige innsats for artroskopiens utvikling i Norge.

Det ble besluttet at Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2018 også skulle holdes på Kvitfjell med medvirkning fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Vi søker om underskuddsgaranti fra Den norske legeforening.

 

 

Økonomi

Økonomien til Norsk Artroskopiforening er god. Vi har inntekter fra 2 annonsører på hjemmesiden, vi ønsker flere annonsører. Videre får vi etter søknad 20 000,- i året fra Norsk Ortopedisk Forening. Vi har også inntekter fra innbetalte medlemskontingenter. Foreningens regnskap vil bli lagt frem på Generalforsamlingen.

 

Vintermøtet 2017

 Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2017 ble arrangert på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell 3. – 5. februar i samarbeid med Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Det faglige programmet var godt og av høy standard. I tillegg til foredragsholdere fra egen forening, var det 3 utenlandske foredragsholdere, Rob LaPrade fra Vail, USA, Moritz Tannast fra Sveits og Michael Dienst fra Tyskland. De sistnevnte holdt flotte og lærerike innlegg i en egen sesjon med tema Hofteleddsartroskopi. Skulder og albueforeningen hadde ansvar for en sesjon om skulderinstabilitet og Klaus Bak fra Danmark stod her for det internasjonale bidraget. Det var også 1 norsk ekstern foredragsholder, manuellterapeut Thomas Ødegaard som bidro på hofteartroskopisesjonen. Lørdag ettermiddag arrangerte vi jubileumssymposium der vi inviterte 6 nestorer i norsk artroskopi til å se tilbake på 25 år med artroskopisk utvikling i Norge. Lars Engebretsen, Torbjørn Grøntvedt, Torbjørn Strand, Arne Ekeland, Anders Mølster og Gisle Uppheim snakket utviklingen av artroskopirelaterte fagområder siste 25 år.

Tilsammen var det 63 deltagere og foredragsholdere på møtet. Styret har fått gode tilbakemeldinger både vedrørende selve møtet, mulighetene til både langrenn og alpin fra hotelldøren.

Underskuddet av vintermøtet ble dekket av Den norske legeforening.

 

Høstmøtet 2017

 Norsk Artroskopiforening bidro med følgende:

Fredag 27. oktober:

Symposium: «Tendinopatier»

Møteledere: Randi Hole og Øystein Lian

Symposiet hadde svært godt oppmøte og vi fikk mange og gode tilbakemeldinger.

Torsdag 26.oktober:

Frie foredrag artroskopi

Møteledere: Frode Hellum og Bjørn Gunnar Kristiansen

Fredag 27. oktober:

Frie foredrag artroskopi

Møteledere: Mette Andersen og Randi Hole

Det var i år til sammen 19 frie foredrag til artroskopiforeningens sesjoner.

Norsk Artroskopiforenings stipend 2016 for beste artroskopirelaterte foredrag ved Ortopedisk Høstmøte ble tildelt Kjersti Kaul Jensen for studien: « Immobilisering i 3 eller 6 uker etter artroskopisk rotatorcuffkirurgi. En prospektiv randomisert non-inferiority studie» Stipendet er på 10 000,- kroner.

 

www.artroskopi.no

 Mette Andersen er ansvarlig for hjemmesiden vår, i tillegg administrerer hun foreningen på facebook. Stipendvinnere skal publisere referat på hjemmesiden og Nina Kise sin rapport fra Beste foredrag på Ortopedisk høstmøte 2016 er publisert, men vi oppfordrer alle medlemmene til å bidra i større grad, det er fortsatt i stor grad opp til medlemmene å gjøre hjemmesiden til en levende og aktiv portal.
 Vi har også et eget passordbeskyttet medlemsområde på hjemmesiden. Her ligger oversikt over medlemmer i foreningen med e-mailadresser, videre vil vi legge ut pdf-filer av foredrag som holdes på Vintermøtet.

I tillegg oppfordrer vi medlemmene som er på facebook til å besøke oss hyppig der.

 

Randi Hole

Leder