Innkalling til Generalforsamling 2018

Generalforsamling avholdes lørdag 3. februar 2018 kl. 18.15 på GudbrandsGard Hotell, Kvitfjell i forbindelse med Vintermøtet.

Saksliste

 1. Velkomsthilsen ved leder Randi Hole
 2. Valg av ordstyrer
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Tildeling av Smith & Nephew artroskopistipendium
 5. Tildeling av Arthrex artroskopistipend
 6. Tildeling av Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend
 7. Saker til eventuelt
 8. Årsberetning. Kommentarer, godkjenning.
 9. Regnskap. Kommentarer, godkjenning v/kasserer Frode Hellum
 10. www.artroskopi.no, hjemmesiden og Facebook v/webansvarlig Mette Andersen
 11. Foreningens lover, forslag til endring
 12. Affiliated Society ESSKA
 13. Valg ved valgkomiteen
 14. Eventuelt
 15. Tid og sted for neste Generalforsamling
 16. Avslutning ved leder Randi Hole