Årsberetning 2018

Årsrapport fra Norsk Artroskopiforening 2018
V/Randi Hole

Styrets sammensetning, valgt på årsmøtet 030218

Leder:                        Randi Hole (valgt 2017)

Sekretær:                   Bjørn Gunnar Kristiansen (valgt 2017)
Nestleder:                  Mette Andersen (gjenvalg 2 år)

Kasserer:                   Frode Hellum (gjenvalg 2 år)

Styremedlem:            Sverre Løken (valgt 2017)

 

Norsk Artroskopiforening har 121 registrerte medlemmer og 6 æresmedlemmer. Det er noe utestående kontingent og antallet betalende medlemmer blir således noe lavere. Foreningen har hatt normal aktivitet siste år.

 

Under Høstmøtet 2018 arrangerte Norsk Artroskopiforening sitt eget symposium med temaet «Anterior cruciate ligament: basic science, surgery and return to sports».

I tillegg til norske foredragsholdere holdt Andrew Amis fra Royal College i London flotte foredrag om anatomi og biomekanikk. Det var god deltagelse på symposiet, og foreningen fikk positive tilbakemeldinger. Norsk Artroskopiforenings stipend 2018 for beste artroskopirelaterte foredrag ved Høstmøtet ble tildelt Cathrine Aga, Martina Hansens Hospital for studien «Ingen forskjell i kne-relatert livskvalitet mellom Double-bundle og single-bundle ACLR, en RCT med 2-års oppfølgning». Stipendet var som tidligere på kr. 10 000,-.

 

Vintermøtet 2018, som er foreningen sitt hovedarrangement, ble også i år arrangert på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell helgen 2. -4. februar. I alt var deltagelsen noe lavere enn tidligere år. Det faglige programmet var variert og av høy standard. Vi startet med en ACL sesjon på fredagen – graftvalg var tema. Jon Olav Drogset holdt en fin oppsummering av graftvalg gjennom de siste 30 år. Asle Kjellsen presenterte et flott innlegg om erfaringene fra Haukeland sykehus med bruken av et av de nye syntetiske graftene. Quadricepssenegraft brukes i økende grad og Arne Kristian Aune presenterte teknikk og erfaringer ved bruk av dette graftet.

Gilbert Moatsche har tilbragt et år ved Steadman institute i Vail og i løpet av denne perioden har han publisert et imponerende antall artikler. Han ble under Isakos 2017 tildelt Achilles Orthopaedic Sports Medicine Research Award for studien The Lateral Meniscus Posterior Root and Meniscofemoral Ligaments are Stabilizing Structures in the ACL Deficient Knee: A Biomechanical Study. Gilbert holdt et glimrende foredrag om meniskrotens rolle som stabilisator hos pasienter med ACL skade.

Også i år var siste foredrag fredag holdt av til en av våre medlemmer som har disputert i løpet av det siste året. Tor Kjetil Nerhus forsvarte sin avhandling for graden philosophiae doctor Time-dependent functional outcome following surgery for medial osteoarthritis of the knee i juni 2017. Vi fikk en flott oppsummering av hans funn.

Lørdags formiddag startet med oppsummering fra Korsbåndsregisteret og fortsatte deretter med oppdatering fra Norwegian Cartilage Project. Deretter fikk vi presentert et inspirerende reisebrev fra Vail av Gilbert Moatsche. I år hadde vi invitert representanter fra Norsk fot -og ankelkirurgisk forening til å holde en sesjon om artroskopi i ankel og fot. Jakúp Midjord og Are Stødle fikk gode tilbakemeldinger for sine innlegg om fremre og bakre ankelartroskopi, impingement, OCD i talus og tibia og artroskopisk FHL transposisjon.Skulder og albue-foreningen holdt sitt symposium på lørdags ettermidag med albue artroskopi som tema. Eirik Solheim holdt et innledende foredrag før gjesteforeleser Denise Eygendaal overtok. Dr Eygendaal er den første kvinnelige professoren i ortopedisk kirurgi i Nederland. Hun snakket om komplikasjoner ved albue artroskopi og forebygging av disse og om lateral albue smerte. Sesjonen avsluttet med et reisebrev fra Sondre Hassellund. Søndagen var det en sesjon om Artroskopisk assistert frakturbehandling både i albue, fot & ankel, kne og skulder.

Generalforsamlingen ble avholdt lørdag kveld. Ingen endringer i styrets besetning. Stig Heir og Eirik Aunan ble gjenvalgt i stipendkomiteen.

Smith & Nephew sitt Artroskopistipendium på kr. 40000,- ble i år tildelt Monica Sailer, AHUS for studien «Prediktorer for infeksjon etter ACL-kirurgi».

Alexander Tandberg, Bærum sykehus, ble trukket ut blant deltakerne på vintermøte som vinner av Lis reisetstipend, midlene går til dekning av reiseutgifter ESSKA –kongressen 2018.

 

Artroskopiforeningen deltok i år med et tema-nummer i Norsk kirurgisk forening sitt medlemsblad «Kirurgen». Tema var artroskopisk kirurgi og vi hadde flotte artikler om meniskkirurgi v/Nina Kise, ACL-kirurgi v/Eivind Inderhaug, skulderinstabilitet v/Berte Bøe, Rotator cuff skader v/Kirsten Lundgreen, Håndleddsartroskopi v/Ragnar Haugstvedt, Hofteleddsartroskopi v/Sverre Løken og artroskopi i fot og ankel v/Jakup Midjord.

 

På ESSKA-kongressen i Glasgow var artroskopiforeningens medlemmer godt representert. Cathrine Aga vant Porto prisen for «best innovation in Arthroscopy», Gunnar Knutsen og Jon Olav Drogset ble hedret for sin innsats som KSSTA reviewere, Kjersti Kaul Jensen representerte naf i National award session og Lars Engebretsen holdt en «higlight lecture» med tema: «From surgery to prevention: a sports medicine career in ESSKA and IOC» .

 

Artroskopiforeningen har egen facebook-side og hjemmeside der det fortløpende blir lagt ut informasjon om kongresser, møter, interessante artikler etc. Det er også på hjemmesiden man kan melde seg på til neste års vintermøte; www.artroskopi.no