Innkalling Generalforsamling 2019

Generalforsamling avholdes lørdag 2. februar 2019 kl. 18.30 på GudbrandsGard Hotell, Kvitfjell i forbindelse med Vintermøtet.

Saksliste

 1. Velkomsthilsen ved leder Randi Hole
 2. Valg av ordstyrer
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Tildeling av Smith & Nephew artroskopistipendium
 5. Tildeling av Arthrex artroskopistipend for beste publiserte artikkel
 6. Tildeling av Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend
 7. Saker til eventuelt
 8. Årsberetning. Kommentarer, godkjenning.
 9. Kommentarer, godkjenning v/kasserer Frode Hellum
 10. artroskopi.no, hjemmesiden og Facebook v/webansvarlig Mette Andersen
 11. Affiliated Society ESSKA
 12. Valg ved valgkomiteen
 13. Eventuelt
 14. Tid og sted for neste Generalforsamling
 15. Avslutning