Reisebrev Artroskopisk Vintermøte 2019

Artroskopisk vintermøte ble arrangert på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell helgen 1. -3. feb.

Artroskopisk vintermøte ble arrangert helgen 1.-3. februar på GudbrandsGard hotell på Kvitfjell. I år var det 52 deltagere. Til tross for vanskelige kjøreforhold fredag var det mange som rakk fram til starten fredag ettermiddag. Lørdagen og søndagen var det bedre vær og Kvitfjell fikk vist seg fra sin beste side: Masse fin snø og kaldt fint vintervær. GudbrandsGard hotell ligger perfekt til i forhold til Kvitfjell alpinanlegg med ski in & ski out. Langrennsløypene starter ved hotellets parkeringsplass. Hotellet har en velværeavdeling med innendørs basseng som er populært blant barna.

Andreas Persson fra styringsgruppa i Korsbåndsregisteret tilbudte opplæring i elektronisk korsbåndsregistrering. I løpet av 2019 skal korsbåndsregistreringen bli elektroniskt.

Som vanlig startet fredagen med oppsummering fra korsbåndsregisteret – i år både fra det norske og det danske korsbåndsregisteret med hhv. Harald Visnes (Haukeland Universitets sykehus) og Martin Lind (Aarhus Universitets Hospital). 48 sykehus rapporterer til det norske korsbåndsregisteret. Av disse er det 4 sykehus som rapporterer flere enn 100 ACL per år og 14 sykehus som rapporterer mellom 1-4 korsbåndsoperasjoner per år. I Norge har det vært en økning i antall reparerte meniskrupturer i løpet av de siste 6 årene fra 20% i 2011 til 45% i 2017. Fra det danske korsbåndsregisteret viste Lind fram upubliserte resultater fra et stort materiale ACL operasjoner hvor man sammenlignet quadricepssenegraft, patellarsenegraft og hamstringssenegraft. Korsbåndsregisterskjemaet vil i løpet av 2019 blir elektronisk. Andreas fra styringsgruppa i korsbåndsregisteret hadde gjennom hele helgen en stand hvor han tilbød opplæring i elektronisk registrering.

Sverre Løken (OUS, Ullevål) fortsatte ettermiddagen med et foredrag om Vankomycin bad av ACL graft og vi hadde i forkant spurt ham: what’s the evidence. Det kom fram at det nå er flere av de store sykehusene som rutinemessig gir ACL graftene et bad med Vankomycin og saltvann før de innsettes i pasienten. En skal nå starte registreringen av dette i korsbåndregisteret, slik at en på sikt kan hente ut tall på ev. effekt.

Christian Owesen (AHUS) presenterte sitt PhD arbeide om PCL skader.

Christian Owesen (AHUS) disputerte i 2017 med avhandlingen Symptoms, Diagnosis and Outcomes in PCL Injuries. Han hadde ikke anledning til å stille i fjor, men møtte i år for å gi oss en oppsummering av hans PhD-arbeide. Andy Williams (Fortius Clinic, UK) avsluttet fredagsettermiddagen med et engasjert innlegg om hans erfaringer som Premier League ortoped.

Lørdags formiddag startet med en ACL sesjon. Etter tilbakemeldinger fra året før, prøvde vi i år å legge mer til rette for diskusjoner. Thomas Harlem (Haraldplass Diakonale Sykehus), Eivind Inderhaug (for tiden Haukeland Universitetssykehus), Martin Lind og Andy Williams holdt foredrag om hhv. tunnel plassering, lateral tenodese, kombinerte ACL og MCL skader, graftvalg og return to play. Sesjonen ble avsluttet med to case’er som belyste problemstillingene fra foredragene. Deltagerne ble inkluderte i form av interaktiv avstemning som satt i gang gode diskusjoner om tema.

Thomas Harlem, Andy Williams, Martin Lind og Eivind Inderhaug

Vi fortsatte med kne og patellafemoral instabilitet etter en kort kaffepause. Martin Lind holdt et flott innlegg om MPFL rekonstruksjon, graftvalg og operasjonsteknikk og deretter et om revisjonskirurgi.  Asle Kjellsen (Haukeland Universitetssykehus) snakket om trochleaplastikk. Truls Straume-Næsheim presenterte til slutt resultatene fra studien som sammenligner aktiv rehabilitering og operativ stabilisering som behandling av kronisk patellainstabilitet.

Skulder og albue-foreningen holdt sitt symposium på lørdags ettermiddag. I år var det afterski med mulighet for innkjøp av pølser og drikke. Samtidig var det gjennomgang av flere case’er. Det ble mange interessante diskusjoner og gode bidrag fra ekspertpanelet som besto av Sigbjørn Dimmen, Sondre Hassellund, Tom Ludvigsen, Rune Kvakestad og Peter

Afterski med skulder og albueforeningen

Klungsøyr. Kirsten Lundgreen og Berte Bøe fra skulder og albueforeningen var møteledere.

Generalforsamlingen ble avholdt lørdag kveld. Randi Hole går ut av styret og Mette Andersen ble valgt inn som ny leder i artroskopiforeningen. Vi takker Randi for hennes år i styret i foreningen og for alt arbeidet hun har gjort. Sverre Løken tar over rollen som nestleder.Frode Hellum og Bjørn Gunnar Kristiansen fortsetter i sine roller som hhv. kasserer og sekretær. Stig Heir fortsetter i stipendkomiteensammen med ny-innvalgt Harald Visnes.

Tildeling av Smith & Nephew artroskopistipendium – årets stipend på kr 40 000 ble tildelt Line Lindanger for studien Langtidsoppfølgning (20-30 år) etter rekonstruksjon av fremre korsbånd med patellarsenegraft. Stipendet ble delt ut av Hans Jørgen Coldevin og Stever Klausen fra Smith & Nephew. Eivind Inderhaug ble deretter trukket ut som vinner av Lis reisestipend. Nytt i år var Arthrex pris for beste artroskopirelaterte publikasjon i 2018. Vinner ble Cathrine Aga for sin RCT som sammenligner double vs. single bundle ACLR. Prisen ble utdelt av Ole Fosse fra Arthrex.

Søndagen startet med et foredrag av Sverre Løken om Hofte artroskopi og status 2019. Deretter holdt Randi Hole (Haukeland Universitetssykehus) et innlegg om behandling av akutte AC-ledds luksasjoner. Vintermøtet ble avsluttet med 2 foredrag om skulderinstabilitet. Berte Bøe (OUS, Ullevål) snakket om Bankhart vs. Latarjet før Jan Arild Klungsøyr presenterte deres metode for operativ behandling av stabiliserende skulderkirurgi.

Styret i artroskopiforeningen takker alle for oppmøtet og ønsker velkommen tilbake til Kvitfjell 31.-januar -2 februar 2020!