Innkalling til Artroskopiforeningens generalforsamling 2020

Velkommen til Generalforsamling i Norsk Artroskopiforening som avholdes lørdag 1. februar 2019 kl. 18.30 på GudbrandsGard Hotell, Kvitfjell i forbindelse med Vintermøtet.

Saksliste

 1. Velkomsthilsen ved leder Mette Andersen
 2. Valg av ordstyrer
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Tildeling av Smith & Nephew artroskopistipendium
 5. Tildeling av Arthrex Artroskopistipend for beste publiserte artikkel
 6. Tildeling av Mitec Artroskopistipendium
 7. Tildeling av Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend
 8. Saker til eventuelt
 9. Årsberetning: Kommentarer, godkjenning.
 10. Regnskap: Kommentarer, godkjenning v/kasserer Frode Hellum
 11. Artroskopiforeningens hjemmeside (www.artroskopi.no) og Facebook v/webansvarlig Eivind Inderhaug
 12. Affiliated Society ESSKA og Women of ESSKA
 13. Valg ved valgkomiteen
 14. Eventuelt
 15. Tid og sted for neste Generalforsamling
 16. Avslutning