Årsberetning Norsk Artroskopiforening 2019

Her finner du årsberetningen for 2019.

Styrets sammensetning:

Leder:                         Mette Andersen

Sekretær:                    Bjørn Gunnar Kristiansen

Nestleder:                   Sverre Løken

Kasserer:                    Frode Hellum

Styremedlem:            Eivind Inderhaug

 

Norsk Artroskopiforening har 120 registrerte medlemmer og 6 æresmedlemmer. Antallet betalende medlemmer er noe lavere. Foreningen har hatt normal aktivitet siste år. Mange av foreningens medlemmer er aktive på nasjonale og internasjonale møter. Til tross for lang reisevei, var en ganske stor norsk delegasjon under ISAKOS 2019 som ble avholdt i Cancun. Nina Kise, Eivind Inderhaug, Guri Ekås og Anne Gro Faleide var blant medlemmer som hadde fått akseptert abstrakt til muntlig fremførelse.

 

Styrets virksomhet

Det ble i 2019 holdt til sammen 4 styremøter. I forbindelse med Vintermøtet på Kvitfjell 1. – 3. februar ble det holdt 2 styremøter, et i forkant av møtet og et etter Generalforsamlingen. Videre ble det holdt et styremøte 24. april på Gardermoen og et under Høstmøtet 23. oktober. Utover dette har planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid foregått via e-post og telefon.

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen ble avholdt lørdag 02.02.19. Det var ca 40 medlemmer tilstede. Årsberetning og regnskap 2018 ble gjennomgått og godkjent. Leder i foreningen Randi Hole gikk av og Mette Andersen ble valgt som ny leder. Eivind Inderhaug ble valgt inn i styret som nytt styremedlem og nettsideansvarlig. Sverre Løken ble valgt som nestleder og Bjørn Gunnar Gundersen og Frode Hellum fortsetter i sine roller som hhv. sekretær og kasserer. Stipendkomiteens medlem Erik Aunan gikk av, og Håvard Visnes ble valgt inn og utgjør da stipendkomiteen sammen med Stig Heir. Valgkomiteen har bestått av Sigbjørn Dimmen og Odd Arve Lien. Odd Arve Lien gikk av og Randi Hole ble valgt inn.

 

Smith & Nephew artroskopistipendium på kr 40 000 ble tildelt Line Lindanger for studien «Langtidsoppfølgning (20-30 år) etter rekonstruksjon av fremre korsbånd med patellarsenegraft». Stipendet ble delt ut av Hans Jørgen Coldevin og Stever Klausen fra Smith & Nephew. Eivind Inderhaug ble trukket ut som vinner av Artroskopiforeningens Lis reisestipend, som skal gå til dekning deltagelse på neste års ESSKA kongress. Nytt i år var Arthrex Stipendium for beste artroskopirelaterte publikasjon i 2018. Vinner ble Cathrine Aga for sin studie: «No Difference in the KOOS Quality of Life Subscore Between Anatomic Double-Bundle and Anatomic Single- Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction of the Knee: A Prospective Randomized Controlled Trial With 2 Years’ Follow-up». Prisen ble utdelt av Ole Fosse fra Arthrex.

 

Det ble besluttet at Norsk Artroskopiforenings Vintermøte 2020 også skulle holdes på Kvitfjell med medvirkning fra Norsk forening for skulder- og albuekirurgi. Vi søker om underskuddsgaranti fra Den norske legeforening.

 

Økonomi

Økonomien til Norsk Artroskopiforening er god. Vi har inntekter fra 3 annonsører på hjemmesiden. Foreningens regnskap ble lagt fram og godkjent på generalforsamlingen. Regnskapet er i relativ balanse, men noe forskjell ift at regnskapsåret følger kalenderåret, og oppgjør og innbetalinger gjøres på begge sider av nyttår. Revisjon ved Inge Skråm.

 

Vintermøtet 2019

Vintermøtet 2019, som er foreningens hovedarrangement, ble arrangert på GudbrandsGard Hotell på Kvitfjell helgen 1. -3. februar. Mette Andersen var møteleder. Det var 52 deltagere. Tema for årets vintermøte var blant annet ACL, MPFL, Hofteartroskopi, AC-luksasjoner og skulderinstabilitet. Martin Lind (Aarhus Universitets Hospital) og Andy Williams (Fortius Clinic, UK) var innhentet som gjesteforelesere. Sammen med Thomas Harlem og Eivind Inderhaug fra foreningen bidro de blant annet til en delvis interaktiv ACL-sesjon som fikk gode tilbakemeldinger i etterkant. Under vintermøtet holder Skulder og albue-foreningen årlig et symposium, og i år var det case-gjennomgang. Korsbåndsregisteret hadde under vintermøtet som vanlig sin årlige oppdatering. Korsbåndsregisteret skal i løpet av 2019 bli elektronisk og i den forbindelse hadde styringsgruppa i korsbåndsregisteret en stand hvor det ble tilbudt opplæring i elektronisk registrering.

 

Høstmøtet 2019

Under høstmøtet 2019 arrangerte foreningen et symposium med tittel «Kirurgisk behandling av meniskskader». Sverre Løken og Eivind Inderhaug var møteledere. Det var godt oppmøte og gode tilbakemeldinger i etterkant.

Artroskopiforeningen hadde 2 frie foredrag sesjoner og 13 abstrakter var sendt inn.

Norsk Artroskopiforenings stipend 2019 for beste artroskopirelaterte foredrag ved Høstmøtet ble tildelt Marek Zegzdryn. Han vant med studien: Økt revisjonsrisiko med quadricepsgraft etter primær ACL rekonstruksjon – en studie fra Nasjonalt Korsbåndregister. Stipendet var som tidligere på kr. 10 000,-.

 

ESSKA Affiliated Societies

Norsk Artroskopiforening er medlem av ESSKA Affiliated Societies. I etterkant av ESSKA kongressen i Glasgow i 2018, tok styret i ESSKA initiativ til å danne et nettverk blant kvinner i ortopedisk kirurgi «to facilitate mentorships, educational and scientific collaborations and recruitment of female students to orthopaedic surgery». Mette Andersen og Kjersti Kaul Jenssen fra artroskopiforeningen deltok sammen med bl.a ESSKAs president David Dejour i «Women of ESSKAs» første møte som ble arrangert under AAOS Annual Meeting 2019. Rapport om dette finnes i ESSKAs nyhetsbrev fra juni 2019, og her finnes også en rapport fra artroskopiforeningens vintermøte 2019.

 

Artroskopiforeningens hjemmeside

Eivind Inderhaug administrerer Artroskopiforeningen hjemmeside (www.artroskopi.no) og facebookside. Der blir det fortløpende lagt ut informasjon om kongresser, møter, interessante artikler etc. På hjemmesiden kan melde seg inn i foreningen og her finnes link til påmeldingen til det årlige vintermøtet.

 

Mette Andersen

Leder