Webinar-serie fra Smith&Nephew

Smith og Nephew har lansert en webinar-serie for sports medisin som kan være av interesse for artroskopiforeningens medlemmer. Et bredt sammensatt internasjonalt faktultet foreleser om ulike temaer. 11. juni er Berte Bøe fra OUS en av foreleserne som skal snakke om skader i posterolaterale hjørne av kneet. Gratis tilgang til webinarene ved registrering på www.orthomeetings.com.

Oversikt over webinar finnes på:

webinar schedule spm 2020 (3)