Innkalling til generalforsamling i Norsk Artroskopiforening 04.02.21 kl. 20.00

Artroskopiforeningens generalforsamling holdes over ZOOM torsdag 4. februar kl 20.00. ZOOM link vil bli lagt ut på hjemmesiden og sendt ut til medlemmer i forkant.

Innkalling til Artroskopiforeningens Generalforsamling 2021

Saksliste

 

1. Velkomsthilsen v/leder Mette Andersen
2. Valg av ordstyrer
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Tildeling av Smith & Nephew artroskopistipendium
5. Tildeling av Arthrex Artroskopistipend for beste publiserte artikkel
6. Tildeling av Mitec Artroskopistipendium
7. Saker til eventuelt
8. Årsberetning: Kommentarer, godkjenning.
9. Regnskap: Kommentarer, godkjenning v/kasserer Sverre Løken
10. Artroskopiforeningens hjemmeside (www.artroskopi.no) og Facebook v/webansvarlig Eivind Inderhaug
11. Gjennomgang av «Beste kliniske praksis for behandling av primære fremre korsbåndsskader»
12. Valg ved valgkomiteen
13. Eventuelt
14. Tid og sted for neste Generalforsamling
15. Avslutning