Rapport fra Artroskopiforeningens Vintermøte som Webinar 2021

4. Februar gikk årets Vintermøte av stabelen som et webinar grunnet den pågående pandemien. Trass avstand og mangel på vinterstemning fra «hjemmekontor» var det et rekordstort oppmøte for årets faglige samling.

Den faglige delen av webinaret besto av to seanser fokusert på meniskrotskader og «skulder-rariteter». Gilbert Moatshe diskuterte indikasjoner for kirurgi og seleksjon av pasienter mens Agnar Tegnander gikk gjennom tekniske aspekter ved operasjonen. Cathrine Aga snakket videre om resultater etter kirurgi ut fra dagens kunnskap og erfaringer fra Martina Hansens Hospital. En fin økt med flere aktuelle spørsmål og godt engasjement fra tilhørerne.

I den andre seansen ledet Skulder- og albueforeningen oss gjennom et variert program med kjente – og mindre kjente – problemstillinger relatert til skulderen. Anders Bakken snakket om skapula dyskinesi og hvordan dette best adresseres gjennom fysikalsk behandling. Videre tok Sigbjørn Dimmen for seg nerveentrapment i skulderen og behandling av snapping scapula. Stefan Moosmayer illustrerte behandling av kalkskulder ved barbotage og Benjamin Haldorsen runnet av med å snakke om nasjonale retningslinjer for behandling av frossen skulder.

Det ble delt ut 3 stipender under generalforsamlinger ved representanter fra industrien. Stipendkomiteen har også i år bestått av Stig Heir og Håvard Visnes. Smith and Nephews forskningsstipend gikk til Hannah Ugletveit Jahr for AMRI-studien: artroskopisk behandling av massive rotatorcuffskader med debridement og ballong.

Videre ble Arthrex stipend for beste publikasjon tildelt Stein Arve Skjaker for studien «Young men in sports are at highest risk of acromioclavicular joint injuries: a prospecive cohort study» som hadde vært publisert I KSSTA. Til sist ble Mitek reisestipendium tildelt Gilbert Moatshe for å kunne besøke Robert LaPrade i Minnesota for å lære mer om transplantasjon av osteochondrale allograft ved store bruskskader i kneet.

Generalforsamlingen ble videre avholdt ved styret og leder av artroskopiforeningen Mette Andersen. Vi håper å kunne gjennomføre det årlige symposiet ved Høstmøtet som et ordinært møte og ser frem til å møte alle medlemmer igjen ved Vintermøtet 2022 i kjent tradisjon!