Rapport fra vinner av Beste Foredrag Ortopedisk Høstmøte 2020

Prisen for Beste Foredrag ved Ortopedisk Høstmøte 2020 gikk til Guri Ranum Ekås. Her er hennes rapport:

Takk til artroskopiforeningen for pris til foredraget «The relationship between ACL deficiency and posterior tibial slope in skeletally immature patients». Dette var en longitudinell MR studie av begge knær hos barn som pådro seg en korsbåndsskade før 13 års alder. Studien var en retrospektiv evaluering av prospektivt innhentede data fra the Oslo Pediatric ACL cohort. Studien ble gjort i samarbeid med kolleger ved Mayo Clinic, Minnesota, USA.

Les mer