Innkalling til Artroskopiforeningens Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Norsk Artroskopiforening avholdes lørdag 5. februar 2022 kl. 18.30 på GudbrandsGard Hotell, Kvitfjell i forbindelse med Vintermøtet.

Om vintermøtet ikke kan arrangeres som et fysisk arrangement, vil ny dato settes for et digitalt møte.

Saksliste

1. Velkomsthilsen v/leder Mette Andersen
2. Valg av ordstyrer
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Tildeling av Smith & Nephew artroskopistipendium
5. Tildeling av Arthrex Artroskopistipend for beste publiserte artikkel
6. Tildeling av Mitec Artroskopistipendium
7. Saker til eventuelt
8. Årsberetning: Kommentarer, godkjenning.
9. Regnskap: Kommentarer, godkjenning v/kasserer Sverre Løken
10. Artroskopiforeningens hjemmeside (www.artroskopi.no) og Facebook v/webansvarlig Eivind Inderhaug
11. Forslag om nytt LIS-stipend fra Artroskopiforeningen
12. ESSKA affiliated Society info
13. VJSM (Video Journal of Sports Medicine )partner society info
14. Valg ved valgkomiteen
15. Eventuelt
16. Tid og sted for neste Generalforsamling
17. Avslutning