Nytt rekrutteringsstipend fra Artroskopiforeningen

I håp om bedre rekruttering innen artroskopisk kirurgi, har Artroskopiforeningen laget et nytt stipend som vil deles ut årlig i løpet av høstmøteuken.

Artroskopiforeningens Rekrutteringsstipend innen Artroskopisk kirurgi for Leger i Spesialisering i Ortopedisk kirurgi

Artroskopiforeningen vil dele ut 4 reisestipend til Artroskopisk Vintermøte som arrangeres årlig på Kvitfjell. Reisestipendet vil dekke kursavgift og hotellopphold på Kvitfjell for hele oppholdet (fredag-søndag, ledsager dekkes ikke). Søkere må være leger under spesialisering i ortopedisk kirurgi (inkl. konstituerte overleger som ikke er ferdig spesialister).

Søkere kan melde sin interesse ved å skrive seg på listen som gjøres tilgjengelig under Artroskopiforeningens symposium under Ortopedisk Høstmøte. Stipendene deles ut etter loddtrekning blant søkere og vil bli annonsert på Artroskopiforeningens nettside fredagen i høstmøteuken.

Om en ikke har mulighet for å skrive seg på listen kan en søke ved å melde sin interesse på mail til post@artroskopi.no i løpet av onsdagen og torsdagen i Høstmøteuken (Merk: Stipendsøknad Kvitfjell). Mailer som kommer før eller etter disse datoene blir ikke vurdert.