Årsberetning Norsk Artroskopiforening 2022

Her finner du Naf’s årsberetning for 2022.

 

Styrets sammensetning:

Leder:                         Mette Andersen

Nestleder:                   Eivind Inderhaug

Kasserer:                    Sverre Løken

Sekretær:                    Cathrine Aga

Styremedlem:             Christian Owesen

Valgkomitè: Randi Hole og Sigbjørn Dimmen

Stipendkomitè: Stig Heir og Håvard Visnes

Norsk Artroskopiforening har 30-års jubileum i 2022. Foreningen har 152 registrerte medlemmer og 6 æresmedlemmer. Mange av foreningens medlemmer er aktive på nasjonale og internasjonale møter, og flere av foreningens medlemmer presenterte abstrakt ved ESSKA kongressen som ble avholdt i Paris i mai 2022. Berte Bøe vant prisen i kategorien Best Poster Award, Shoulder. Det var også flere av medlemmene som holdt presentasjoner under symposier og Instructional Course Lectures.

Styrets virksomhet

Det ble i løpet av 2022 holdt til sammen 3 ordinære styremøter og 2 digitale møter. Utover dette foregår planlegging av kurs, symposium og øvrig styrearbeid via e-post og telefon.

Generalforsamling 2022

Artroskopiforeningens generalforsamling ble avholdt 05.02.22. Årsberetningen ble gjennomgått og regnskapet godkjent. Bjørn Gunnar Kristiansen gikk ut av styret, og Christian Owesen ble valgt inn som styremedlem. Cathrine Aga var på valg og fortsetter 2 nye år. Eivind Inderhaug tar over som nestleder og de øvrige beholder sine posisjoner. Det ble delt ut 3 stipender. Stipendkomiteen har bestått av Stig Heir og Håvard Visnes. Vinneren av «Smith and Nephew Artroskopistipendium» 2022 ble Axel Petterson for studien «Save the meniscus – The bucket handle study». Videre ble vinneren av «Arthrex Artroskopipris – Beste Publikasjon» 2022, Line Lindanger, for studien «Effect of Early Residual Laxity After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction on Long-term Laxity, Graft Failure, Return to Sports, and Subjective Outcome at 25 Years». «Mitek Stipendium» (for reise og hospitering) 2022 ble tildelt Guri Ranum Ekås for hospitering hos dr Kocher på Boston Childrens Hospital. Til sist ble det av LIS tilstede på Vintermøtet trukket ut «Artroskopiforeningens LIS-pris» til Caroline Kooy Tveiten. Prisen gis som reisestøtte til en internasjonal kongress relatert til artroskopi i 2022, og Caroline benyttet denne til å delta på ESSKA kongressen.i Paris.

Økonomi

Økonomien til Norsk Artroskopiforening er god. Vi har inntekter fra 3 annonsører på hjemmesiden og fra medlemskontingent. Regnskapet for 2021 ble fremlagt og gjennomgått på generalforsamlingen. Regnskapet er godkjent av revisor Frode Hellum. Det lages vanligvis et eget regnskap for vintermøtet, men dette møtet ble i 2021 avholdt digitalt med beskjedne utgifter og inngår i hovedregnskapet. Totalt overskudd i foreningen for 2021 var kr 48 814 og total beholdning var kr 503 259

Vintermøtet 2022

Artroskopisk vintermøte 2022 ble arrangert ved Gudbrandsgaard Hotell og Kvitfjell 04.02.22-06.02.22. Det var over 50 deltagere. Vi hadde invitert 3 utenlandske gjesteforeleserese – Anders Stålman, Mads Ranebo (digitalt) og Johannes Barth bidro som begge bisto med flere foredrag. Fredagen startet med en sesjon om idrettsskader ledet av Sverre Løken. Berte Bøe snakket om AC-leddsluksasjoner og Asle Kjellsen om MCL-skader hos idrettsutøvere. Begge foredrag stimulerte til en diskusjon rundt hvordan idrettsutøvere på høyt nivå kan skille seg fra vanlige pasienter og hva vi bør vektlegge i behandlingsvalg hos disse pasientene. Sigbjørn Dimmen fulgte opp med et foredrag om intraartikulær hofteleddslidelser hos idrettsutøvere. Så fikk vi en oppdatering om diagnostikk og behandling av meniskokapsulære skader ved Eivind Inderhaug. I anledning NAF sitt 30-års jubileum rundet Eirik Solheim av ettermiddagen med et foredrag om Artroskopiens historie. Lørdag morgen startet med sesjon om fremre korsbåndsskader. Stålman presenterte data fra Artroklinikken i Stockholm gjennom foredragene «Timing of ACL surgery» og «Why do ACL reconstructions fail?». Asle Kjellsen og Torbjørn Strand bidro på en flott måte med «ACL repair – past to present» til debatten rundt hvilken rolle reparasjon av korsbåndet skal ha i fremtiden. Før lunsjpausen ledet Mette Andersen oss gjennom en seanse om lateral ankelinstabilitet. Med illustrative foredrag og diskusjoner ved henne selv – og Are Stødle – fikk vi en oppdatering på behandling av en stor og viktig pasientgruppe. I Skulder- og albueforeningens sesjon delte Johannes Barth fra sin rikholdige skulderpraksis i Grenoble med innlegg om «open versus arthroscopic latarjet», «posterior instability» og «massive rotator-cuff tears». Jan Arild Klungsøyr fortalte også om arbeider i Ålesund med en ny metode for skulderstabilisering – og deres erfaringer med biomekaniske studier. Til sist var Mats Ranebo fra Sverige med via videolink for å presentere resultater fra sin studie hvor de har sammenlignet operativ behandling med fysioterapi for akutte rotatorcuffskader. Søndag formiddag fikk vi en sesjon med litt «blandet drops» hvor korsbåndsregisteret presenterte nyheter og resultater fra de siste år. I tillegg fortalte Axel Petterson og Rune Jacobsen om henholdsvis «The bucket-handle meniscus study» og «Operativ versus non-operativ behandling ved fremre korsbåndskader» – to aktuelle studier i det norske miljøet. Vi fikk også høre om Geir Hjorthaug sin doktorgrad hvor han har gjort eksperimentelle studier med sene til ben tilheling hos rotter.

Høstmøtet 2022

Under høstmøtet arrangerte foreningen et symposium med tittel «Treatment of focal cartilage injuries of the knee» med Eivind Inderhaug og Christian Owesen som møteledere. Fakultetet besto av foredragsholdere fra utland og innland. Elizaveta Kon (Nåværende president av ICRS, Associated professor i Ortopedisk Kirurgi ved Humanitas Universitet Milan og Chief of Translational Orthopaedics Unit, Center of Functional and Biological Reconstruction of the Knee, Humanitas Research Hospital, Milan) snakket bl.a om bruk av scaffold i bruskkirurgi. I tillegg besto fakultetet av Thomas Birkenes, Per-Henrik Randsborg, Jan Brinchmann og Eirik Solheim. Det var godt oppmøte og gode diskusjoner underveis. Videre var foreningen  ansvarlig for to sesjoner med totalt 11 frie foredrag innen artroskopisk kirurgi.

Alexander Tandberg ble vinner av beste artroskopirelaterte abstrakt under høstmøtet 2022. Han vant med sin studie: Sammenligning av kortikal fiksasjon versus skruefiksasjon for patellarsenegraft i femur. Skandinavisk registerstudie. Stipendet var som tidligere på kr. 10 000,-.

Vinnere av Artroskopiforeningens nyopprettede Rekrutteringsstipend 2022:

Stine Skancke, Martin Gustavson, Jon M. Jarning og Andreas F. Dalen. De får dekket kursavgift og opphold ved Artroskopisk Vintermøte 2023. Det var 29 stk som meldte sin interesse for dette nye stipendet, og vinnerne ble valgt ved loddtrekning.

 

Affiliated/partner Societies og øvrig aktivitet

Norsk Artroskopiforening er Affiliated Society av ESSKA. Som et resultat av dette inviteres foreningen til å bidra med innlegg i ESSKA-Affiliated Societies scientific symposia  

under kongressene som arrangeres hvert 2. år. I 2022 var Christian Owesen nominert som foreleser ved symposiet med tema PCL skader. Foreningen får også nominere abstrakt til deltagelse i National Society’s best paper award. Naf nominerte i år vinneren av beste artroskopirelaterte abstrakt under høstmøtet 2021, Ann Kristin Hansen (ACI vs AMIC – 5-års resultater), og hun fikk presentere dette som e-poster.

NAF er også partner society av VJSM (Video Journal of Sports Medicine) og dette innebærer at foreningens medlemmer får 33 % rabatt ved publikasjon i kanalen. Medlemmer kan også bidra i editorial board.

NAF leverer årlig bidrag til NOP og i juni-nummeret 2022 bidro Christian Owesen med en artikkel om skade på bakre korsbånd.

 

Artroskopiforeningen på sosiale medier

Artroskopiforeningen har egen facebook-side og hjemmeside der det fortløpende blir lagt ut informasjon om kongresser, møter, interessante artikler etc. Det er også på hjemmesiden at man kan melde seg på til neste års vintermøte; www.artroskopi.no.

Mette Andersen

Leder