Innkalling til generalforsamling i Norsk Artroskopiforening 04.02.23

Generalforsamling i Norsk Artroskopiforening avholdes lørdag 4. februar 2023 kl. 18.30 på GudbrandsGard Hotell, Kvitfjell i forbindelse med Vintermøtet.

 

Saksliste

1. Velkomsthilsen v/leder Mette Andersen
2. Valg av ordstyrer
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Tildeling av Smith & Nephew artroskopistipendium
5. Tildeling av Arthrex Artroskopistipend for beste publiserte artikkel
6. Tildeling av Mitek Artroskopistipendium
7. Tildeling av Artroskopiforeningens LIS-stipend
8. Saker til eventuelt
9. Årsberetning: Kommentarer, godkjenning.
10. Regnskap: Kommentarer, godkjenning v/kasserer Sverre Løken
11. Artroskopiforeningens hjemmeside (www.artroskopi.no) og Facebook v/webansvarlig Christian Owesen
12. Foreningens lover, forslag til endring
13. ESSKA affiliated Society info
14. Valg ved valgkomiteen
15. Eventuelt
16. Tid og sted for neste Generalforsamling
17. Avslutning

Velkommen!