Reisebrev Artroskopisk Vintermøte 2023

Artroskopiforeningens årlige vintermøte ble arrangert på tradisjonsrike Gudbrandsgard Hotell på Kvitfjell helgen 3. til 5. februar. 

58 deltagere, hvorav 8 LIS hadde møtt opp for å få med seg årets faglige og sosiale event for artroskopiinteresserte. Det var første året vi kunne ønske velkommen 4 vinnere av LIS rekrutteringsstipendet som ble utdelt under Ortopedisk Høstmøte i fjor. De fikk dekket oppholdet og møtet av NAF. Kvitfjell er et eldorado for skiaktivitet – og føreforholdene var varierte men gode for både langrennsløpere og alpinister denne helgen. 

Hvert år startes helgen med innlegg fra Korsbåndsregisteret. Andreas Persson ga en oppdatering på planlagte og utførte endringer i det elektroniske korsbåndsregistreringsskjemaet. De fleste sykehusene i Norge registrerer nå sine korsbåndsoperasjoner elektronisk. Anne Gro Heyn Faleide og Marie Pedersen har begge, på bakgrunn av ACL-forskning, disputert for graden PhD i løpet av 2022, og vi hadde invitert dem for å presentere sin forskning. Flotte presentasjoner av god forskning. Vi fortsatte med et innlegg om kasteskulderen som ble levert av Klaus Bak. Klaus, som er ortoped og medeier ved ADEAS sykehusene i København, har besøkt oss på Kvitfjell før og det var hyggelig å kunne invitere han tilbake. Deretter ga Jesper Blomquist en oversikt om hvor vi er i dag når det gjelder kirurgisk behandling av skulderinstabilitet. Fredagsettermiddag ble avsluttet med et reisebrev fra OL i Kina ved Guri Ekås som deltok som lege for hopplandslaget.

Anne Gro Heyn Faleide og Marie Pedersen har begge disputert i løpet av 2022 og presenterte sine prosjekter.

Lørdag morgen hadde vi enda en flott sesjon om fremre korsbåndskirurgi. Duncan Meuffels som er ortoped og førsteamanuensis ved Erasmus MC i Rotterdam var invitert som gjesteforeleser. Han startet med et innlegg om ben morfologi og dets betydning ved fremre korsbåndskirurgi før han presenterte resultatene fra COMPARE studien hvor de sammenlignet resultatene etter tidlig ACL-rekonstruksjon og forsinket ACL rekonstruksjon etter gjennomført treningsterapi. Guri Ekås ga deretter et innlegg omkring utfordringene ved behandling av barnekorsbåndsskader før Gilbert Moatshe ga oss et innblikk i hva en kan hente fra machine learning innen ACL-kirurgien. Korsbåndssesjonen ble avlsuttet med 2 innlegg om ACL-revisjonskirurgi med Søren Vindfeld og Berte Bøe. Formiddagen fortsatte så med en flott sesjon om femoroacetabular impingement hvor Kristian Warholm advokerte for den kirurgiske behandlingen og fysioterapeut Thomas Ødegaard snakket om den konservative behandlingen. Sesjonen ga et fint utgangspunkt for diskusjon om hvor mange pasienter som bør opereres (i Danmark opereres mange flere) og hva som kan gjøres for å øke kapasiteten ved sykehusene for å håndtere denne pasientgruppen. 

Gilbert Moatshe, Duncan Meuffels og Guri Ekås bidro med innlegg under ACL-sesjonen.
Sverre Løken, Thomas Ødegaard og Kristian Warholm holdt en engasjerende sesjon om hofteleddsartroskopi og behandling av FAI.

Skulder- og albueforeningen arrangerte sitt symposium «Skapuladysfunksjon» med Klaus Bak som invitert gjesteforeleser. Han ga en fin oversikt over skapulas rolle ved skulderlidelser og senere en fin gjennomgang av pectoralis minor release. «Shoulder pacemaker» for behandling av bakre skulderinstabilitet ble presentert av fysioterapeut Øystein Skare. Kirsten Lundgreen, Sigbjørn Dimmen og Randi Hole var øvrige foredragsholdere i sesjonen. 

Generalforsamlingen ble avholdt før festmiddagen lørdag kveld. Smith&Nephew Artroskopistipendium ble i år tildelt Per Arne Skarstein Waaler for prosjektet “The influence of a dysplastic patella on outcome measures after trochleoplasty in patients with recurrent patellar instability». Arthrex stipend til beste artroskopirelaterte artikkel for 2022 ble tildelt Håvard Visnes for artikkelen «ACL Reconstruction Patients Have Increased Risk of Knee Arthroplasty at 15 Years of Follow-up » som ble publisert i JBJS. Videre vant Ingerid Baksaas Aasen Mitek Artroskopistipendium for 2023. Hun skal besøke Pascal Boileau, ved The Institute for Sports and Reconstructive Bone & Joint Surgery, ICR, Nice, Frankrike. Årets LIS-stipend for støtte til reise til ESSKA eller ISAKOS tilfalt Rikard Ohlsson som er LIS-lege ved Martina Hansens Hospital. 

Vinner av Mitek stipendium 2023, Ingerid Baksaas Aasen sammen med representant fra Ortomedic John Erik Strømberg.

Søndag morgen var det en sesjon om meniskskader hvor Gilbert Moatshe startet med et innlegg om hvordan sikre gode resultater ved reparasjon av bakre medial meniskrotskader. Deretter presenterte Mathias Andersen resultater fra en retrospektiv studie fra Østfold på behandlingen av bakre mediale meniskrotskader, og la fram en plan om oppstart av en RCT for sammenligning av konservativ og operativ behandling. Christian Owesen presenterte resultatene fra en studie på samme pasientgruppe operert ved Lovisenberg sykehus. Engasjerte deltagere ga gode diskusjoner og det var stor oppslutning om deltagelse i en ev RCT. Duncan Meuffels presenterte deretter resultater av STAR studien hvor de hadde sammenlignet konservativ og operativ behandling av akutte meniskskader hos yngre mennesker og også dette ga rom for god diskusjon. Vi fikk så en flott gjennomgang av rehabiliteringen etter meniskkirurgi av fysioterapeut Anne Gro Heyn Faleide før Berte Bøe presenterte ESSKA konsensusen for osteotomier omkring kneet. 

Artroskopiforeningens styre takker for et flott møte. Vi ser frem til å treffe så mange som mulig 2.-4. Februar 2024!

Med vennlig hilsen,

Mette Andersen, Kursleder

Avtroppende leder i Artroskopiforeningen