Innkalling til generalforsamling i Norsk Artroskopiforening 03.02.24

Generalforsamling i Norsk Artroskopiforening avholdes lørdag 3. februar kl 1830 på GudbrandsGaard hotell, Kvitfjell, i forbindelse med Vintermøtet.

Saksliste

 Velkomsthilsen v/ Leder Eivind Inderhaug
 Valg av ordstyrer
 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 Tildeling av Smith+Nephew Artroskopistipendium
 Tildeling av Arthrex Artroskopistipend for beste publiserte artikkel
 Tildeling Av Mitek Artroskopistipendium for reise/hospitering
 Tildeling av Artroskopiforeningens LIS-stipend
 Saker til Eventuelt
 Årsberetning: Kommentarer, godkjenning.
 Regnskap: Kommentarer, godkjenning v/kasserer Sverre Løken
 Artroskopiforeningens hjemmeside og Facebook-side v/Christian Owesen
 Foreningens lover, forslag til endringer
 ESSKA Affiliated Society info
 Valg ved valgkomiteen
 Eventuelt
 Tid og sted for neste generalforsamling
 Avslutning