Reisebrev 2024

På vintermøtet på Kvitfjell i 2023 ble jeg trukket som vinner av det årlige reisestipendet. Jeg valgte å reise til Sportsskongressen i København 1-3 februar 2024. Kongressen arrangeres av det danske idrettsmedisinske selskap og ble for første gang avholdt i 2004. Etterhvert har kongressen utviklet seg til å bli en stor internasjonal kongress med over 800 deltakere og foredragsholdere fra hele verden. Majoriteten av deltakerne var ortopeder, idrettsmedisinere og fysioterapeuter fra de nordiske landene.

Les mer