Æresmedlemmer


Bildetekst: Æresmedlemmene avbildet på 25-års jubileet til NAF i 2017. Fra venstre mot høyre: Arne Ekeland, Anders Mølster, Torbjørn Strand, Gisle Uppheim, Lars Engebretsen og Torbjørn Grøntvedt

 

Arne Ekeland har gjennom en lang yrkeskarriere gjort en forbilledlig innsats i norsk og internasjonal ortopedi og idrettsmedisin som kliniker, forsker og læremester – med tallrike forskningspublikasjoner innenfor biomekanikk og benmetabolisme, bruddbehandling, kneskader, generell kirurgi og skiskader. Hans kliniske spesialfelt har vært artroskopisk kne-/korsbånds-kirurgi og knenære osteotomier. Han har vært opptatt av utdanningen av spesialister i ortopedisk kirurgi både som veileder, foreleser og medlem av kurskomitéen for en rekke kurs både i Norge og i utlandet. Han har også veiledet mange doktorgradskandidater fram til doktorgrad, vært oppnevnt opponent for en rekke doktorgradsdisputaser og sittet i bedømmelseskomiteen for professorater i ortopedisk kirurgi, generell kirurgi, idrettsmedisin og fysikalsk medisin både i Norge og andre land i Norden. Skiskadeforskningen ledet til engasjement for økt skisikkerhet med forebygging av skiskader gjennom Det alpine skisikkerhetsråd og senere Skisikkerhetsrådet i Norge, samt i International Society for Skiing Safety der han var president i 1997 – 2005 og i 2007 ble utnevnt til Æresmedlem.

Anders Mølster: Professor emeritus Anders Odd Mølster er en pionerene innen traumatologi i Norge. Mølster har arbeidet ved Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen siden 1972, som overlege og professor. Han har innført en rekke nye kirurgiske metoder, blant annet innen artroskopisk kirurgi og ved alvorlige bruddskader. I samarbeid med forskningsgruppen Biomaterialer ved Universitetet i Bergen har han også bygd opp et forskningslaboratorium for ortopediske biomaterialer, som har medført en rekke publikasjoner. Mølster er også tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt langvarige, betydelige og fortjenstfulle virke.

Gisle Uppheim: var en av grunderne av artroskopisk kirurgi i Norge mens han jobbet ved Sofies Minde 1976-78. Han var en av stifterne av artroskopisk forening og holdt utallige praktiske skopikurs. Han var en av de aller første som begynte med skopisk skulderkirurgi og bygget opp dette fra Menighetsøsterhjemmet til Lovisenberg. Siden den gang har han bygget opp og ledet ortopedisk avdeling på lovisenberg der avansert artroskopisk kirurgi har vært sentral. Gisle har vært en viktig mentor for yngre kolleger og har også vært en viktig pådriver når det gjelder forbedring, kontroll av kne-hofte og skulderkirurgi. Gisle var en eminent kirurg og den som alltid ble tilkalt når kolleger hadde problemer, rolig og trygg og en kollega som alle hadde enorm respekt for, både som menneske og kirurg.

Lars Engebretsen har vært en pioner i utviklingen av idrettsmedisin og idrettsortopedi i Norge. Han har doktorgrad på korsbåndskader fra NTNU i 1990. Etter USA-opphold som Associate Professor i Minneapolis kom han til Ullevål sykehus som professor i 1996 og bygget opp ortopedisk avdeling til det den er i dag. Han etablerte i 2000 Senter for idrettsskadeforskning sammen med Roald Bahr. Han har vært grunnlegger og leder av Norsk idrettsmedisinsk forening, vært leder i Skandinavisk idrettsmedisinsk forening, vært president i ESSKA og har vært sjefslege ved Olympiatoppen. Fra 2007 har han vært  ”Head of Science and Research” for den internasjonale olympiske komité (IOC).  Hans forskningsaktivitet har vært rettet mot forebygging av idrettsskader, bruskskader og kombinerte ligamentskader i kneet. Han har veiledet utallige doktorgradsstudenter.Han har vært sjefslege for den norske OL-troppen flere ganger og senere ledet IOCs medisinske arbeid ved de olympiske leker. I 2015 vant han sammen med Roald Bahr Nordisk medisinpris for grunnleggende studier av idrettsskader og utvikling av forebyggende tiltak som reduserer skaderisiko. Samme år ble Lars utnevnt som medlem av American Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOSSM) Hall of Fame.Han er sjefsredaktør for IOC-BJSM tidsskriftet: Injury Prevention and Health Protection. I tillegg er han assisterende redaktør i Journal of Bone and Joint og har publisert mer enn 400 artikler og bokkapitler. Han er leder for WADAs Health, Medicine and Science Commission. Han er også æresmedlem av Norsk idrettsmedisinsk forening, ISAKOS og ESSKA. Lars er nå professor emeritus ved Universitetet i Oslo og professor emeritus og co-leder ved Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole.

Torbjørn Grøntvedt har vært en foregangsperson innen artroskopisk kirurgi i Trøndelag og i Norge. Han var overlege ved ortopedisk avdeling ved nåværende St Olavs Hospital fram til 2006. I tillegg var han førsteamanuensis ved NTNU. Han har doktorgrad på fremre korsbåndskirurgi fra 1996 og har i tillegg en rekke publikasjoner med hovedvekt på fremre korsbånd- og bruskkirurgi. Fra 2006 har han jobbet ved Rosenborgklinikken som han var med og grunnla. I denne jobben greide han å videreføre sin forskningsaktivitet. Han var med i gruppa som initierte oppstarten av NAF. Han har i over 30 år vært lege for Rosenborg Ballklub

Torbjørn Strand: er en nestor innen knekirurgien på Vestlandet og en pioner i den norske korsbåndskirurgien. Gjennom en mannsalder har han han vært en foregangsperson i utviklingen av den kirurgiske behandlingen av unge idrettsaktive pasienter med kneskader. Gjennom 4 tiår har han publisert er rekke studier som omhandler epidemiologiske, diagnostiske og operasjonstekniske aspekter ved knekirurgi. Hans hovedanliggende er måling av resultater etter kirurgi gjennom pasientrapporterte og objektive utfallsmål. Gjennom en systematisering av datainnsamling har han lagt grunnlaget for pågående forskning og kvalitetsforbedring i den daglige kliniske virksomhet. Torbjørn Strand var med å grunnlegge Artroskopikurset og Norsk Artroskopiforening.