Rapport fra Artroskopiforeningens Vintermøte 2022

Årets Vintermøte representerte et etterlengtet gjensyn med Kvitfjell. Etter alternativt webinar i 2021 var de folk klare for å treffes igjen på Gudbrandsgaard Hotell. Tross usikkerhet rundt restriksjoner var vi over 50 oppmøtte. Vi fikk et lite frafall grunnet covid den siste uken for møtet, men kunne likevel avholde et nærmet «fulltallig» møte.

Les mer

Rapport fra vinner av Beste Foredrag Ortopedisk Høstmøte 2020

Prisen for Beste Foredrag ved Ortopedisk Høstmøte 2020 gikk til Guri Ranum Ekås. Her er hennes rapport:

Takk til artroskopiforeningen for pris til foredraget «The relationship between ACL deficiency and posterior tibial slope in skeletally immature patients». Dette var en longitudinell MR studie av begge knær hos barn som pådro seg en korsbåndsskade før 13 års alder. Studien var en retrospektiv evaluering av prospektivt innhentede data fra the Oslo Pediatric ACL cohort. Studien ble gjort i samarbeid med kolleger ved Mayo Clinic, Minnesota, USA.

Les mer

Vinner av Artroskopiforeningens stipend for beste foredrag Høstmøte 2020

Artroskopiforeningen gratulerer Guri Ekås for prisen på 10,000 for beste foredrag innen artroskopi ved Ortopedisk Høstmøte 2020.

Den prisvinnende studien var titulert «The relationship between ACL deficiency and posterior tibial slope in skeletally immature patients» og var gjennomført sammen med medforfatterne: Kyle R. Martin, Jurate Salthyte Benth, Nicholas Kennedy, Gilbert Moatshe, Aaron J. Krych, Lars Engebretsen».

Les mer

Webinar-serie fra Smith&Nephew

Smith og Nephew har lansert en webinar-serie for sports medisin som kan være av interesse for artroskopiforeningens medlemmer. Et bredt sammensatt internasjonalt faktultet foreleser om ulike temaer. 11. juni er Berte Bøe fra OUS en av foreleserne som skal snakke om skader i posterolaterale hjørne av kneet. Gratis tilgang til webinarene ved registrering på www.orthomeetings.com.

Oversikt over webinar finnes på:

webinar schedule spm 2020 (3)