Eivinds minner fra vintermøtet 2024

Mens sommeren er i anmars –

Hva er da vel bede enn å minnes et fantastisk vintermøte å starte å glede seg til neste år

Årets vintermøte foregikk, tradisjonen tro, på Gudbrandsgaard Hotell på Kvitfjell. Tross litt vind og snø var det veldig flotte forhold for både alpint og langrenn. Med 65 deltagere var dette det nest mest besøkte vintermøtet i Artroskopiforeningens historie.

Fredagen ble innledet med en oppdatering fra Nasjonalt Korsbåndregister ved leder Eivind Inderhaug. Vi fikk en oppdatering på utbredelsen av ulike typer meniskskader og informasjon om pågående forskningprosjekter – inkludert nye publikasjoner. Deretter fulgte to foredrag om ostetomier i kneet. Kjetil Nerhus fra Martina Hansen fortalte oss hvordan man skal velge riktige pasienter til ulike osteotomier – og ga oss kirurgiske tips og triks. Vår internasjonale gjest Robert LaPrade hadde så innlegget «The role of osteotomy in knee ligament surgery». Det var spennende å se hvordan han, med grunnlag i biomekaniske studier, bruker osteotomi som ledd i stabiliserende kirurgi. Hans fokus på endring av den tibiale helningsvinkelen – «slopen» – ledet til en god diskusjon. Til sist på fredagen fikk vi høre oppsummeringen av to doktorgrader fra -23. Line Lindanger har disputert med temaet “25-year results after ACL reconstruction using patellar tendon autograft” mens Trine Hysing-Dahl har disputert over temaet «Experienced and measured knee function in patients undergoing surgery for patellar instability”. Vi gratulerer begge med vel gjennomført doktorgrad og takker for fine foredrag.

Lørdag morgen startet med flott soloppgang og en rikholdig seanse hvor LaPrade delte sine erfaringer om meniskkirurgi og PCL-kirurgi. Han viste oss det biomekaniske grunnlaget for å gjøre double-bundle PCL rekonstruksjon. Etter at Gilbert Moatshe presenterte resultater etter PCL-kirurgi i Norge – og Christian Owesen foreleste om pasientseleksjon og non-operativ behandling – ble det god diskusjon i salen. I sesjonen om fot/ankelkirurgi ledet Mette Andersen oss gjennom en fin økt hvor Mike Carmont fra Telford, UK delte av sin brede erfaring med behandling av akillesseneskader. Godt hjulpet av foredrag ved Martin Riiser fra Østfold Sykehus og Mette Andersen selv bidro dette til en rikholdig og fint avstemt seanse. Etter forfriskende skiaktivitet fortsatte programmet så med Skulder- og Albueforeningen sitt symposium som i år dreide seg om albueskopi. De svenske kollegaene Björnsson og Adolfsson bidro med flotte foredrag om bruk av radiologi ved albueproblemer og skopi ved akutte skader. Sondre Hassellund holdt også foredrag med tips og triks innen albueskopi og om problemer med stiv albue. Kaare Midtgaard ledet seansen på en fin måte.

Generalforsamlingen ble avholdt lørdag kveld. Christian Owesen valgte å tre ut av styret og ble takket for sin innsats for foreningen. Videre ble Kristian Marstrand Warholm valgt inn som styremedlem og Gøril Snoroeggen valgt inn som vara-styremedlem. Styret består derfor i 2024 av leder Eivind Inderhaug, Sverre Løken, Cathrine Aga, Guri Ranum Ekås, Kristian Marstrand Warholm og vara Gøril Snoroeggen.

Vinneren av «Smith and Nephew Artroskopistipendium» 2024 ble Rikard Olsson med prosjektet «Completeness and correctness of the Norwegian Knee Ligament Register before and after initiation of electronic registration». Videre ble vinneren av “Arthrex Artroskopipris”for beste publikasjon for 2023 Stefan Moosmayer med studien “Ultrasound guided lavage with corticosteroid injection versus sham lavage with and without corticosteroid injection for calcific tendinopathy of shoulder: randomised double blinded multi-arm study.”

 «Mitek Stipendium» (for reise og hospitering) 2024 ble tildelt Tea Bergen for hospitering hos Clara de Campos Azevedo på CUF Tejo i Lisboa, Portugal. Til sist ble reisestipendet for LIS trukket ut blant de 9 oppmøtte LIS-legene. Kari Elise Grimstad fra Lovisenberg Diakonale Sykehus ble trukket til stipendet. Kvelden kulminerte i en flott festmiddag med gode diskusjoner ut i de små timer!

På søndag fikk vi overvære en sesjon om knetilstander hos barn. Her var det flotte innlegg om OCD, patellaluksasjoner hos barn og diskoid menisk fra henholdsvis Asle Kjellsen, Christian Øye og Guri Ranum Eksås. Gode spørsmål og en fruktbar diskusjon viste at dette var tematikk som engasjerer.

Styret takker for et flott vintermøte og ønsker alle velkommen til Kvitfjell i uke 5 2025!

Reisebrev 2024

På vintermøtet på Kvitfjell i 2023 ble jeg trukket som vinner av det årlige reisestipendet. Jeg valgte å reise til Sportsskongressen i København 1-3 februar 2024. Kongressen arrangeres av det danske idrettsmedisinske selskap og ble for første gang avholdt i 2004. Etterhvert har kongressen utviklet seg til å bli en stor internasjonal kongress med over 800 deltakere og foredragsholdere fra hele verden. Majoriteten av deltakerne var ortopeder, idrettsmedisinere og fysioterapeuter fra de nordiske landene.

Les mer