Forslag til lovendring

I henhold til «Lover for Norsk Artroskopiforening §6» skal lovforslag være kunngjort minst 4 uker før årsmøtet.

Styret foreslår i år en endring av lovene for bedret kontinuitet i styret og for bedre fordeling av arbeidsoppgaver f eks ved sykdom. 

Les mer

Rapport fra Artroskopiforeningens Vintermøte 2022

Årets Vintermøte representerte et etterlengtet gjensyn med Kvitfjell. Etter alternativt webinar i 2021 var de folk klare for å treffes igjen på Gudbrandsgaard Hotell. Tross usikkerhet rundt restriksjoner var vi over 50 oppmøtte. Vi fikk et lite frafall grunnet covid den siste uken for møtet, men kunne likevel avholde et nærmet «fulltallig» møte.

Les mer