Reisebrev 2024

På vintermøtet på Kvitfjell i 2023 ble jeg trukket som vinner av det årlige reisestipendet. Jeg valgte å reise til Sportsskongressen i København 1-3 februar 2024. Kongressen arrangeres av det danske idrettsmedisinske selskap og ble for første gang avholdt i 2004. Etterhvert har kongressen utviklet seg til å bli en stor internasjonal kongress med over 800 deltakere og foredragsholdere fra hele verden. Majoriteten av deltakerne var ortopeder, idrettsmedisinere og fysioterapeuter fra de nordiske landene.

Les mer

Rapport fra vinner av Beste Foredrag Ortopedisk Høstmøte 2020

Prisen for Beste Foredrag ved Ortopedisk Høstmøte 2020 gikk til Guri Ranum Ekås. Her er hennes rapport:

Takk til artroskopiforeningen for pris til foredraget «The relationship between ACL deficiency and posterior tibial slope in skeletally immature patients». Dette var en longitudinell MR studie av begge knær hos barn som pådro seg en korsbåndsskade før 13 års alder. Studien var en retrospektiv evaluering av prospektivt innhentede data fra the Oslo Pediatric ACL cohort. Studien ble gjort i samarbeid med kolleger ved Mayo Clinic, Minnesota, USA.

Les mer

Vinner av Artroskopiforeningens stipend for beste foredrag Høstmøte 2020

Artroskopiforeningen gratulerer Guri Ekås for prisen på 10,000 for beste foredrag innen artroskopi ved Ortopedisk Høstmøte 2020.

Den prisvinnende studien var titulert «The relationship between ACL deficiency and posterior tibial slope in skeletally immature patients» og var gjennomført sammen med medforfatterne: Kyle R. Martin, Jurate Salthyte Benth, Nicholas Kennedy, Gilbert Moatshe, Aaron J. Krych, Lars Engebretsen».

Les mer