Om NAf

Norsk Artroskopiforening er en forening for godkjente spesialister og leger som er i utdannelsesstillinger i ortopedisk kirurgi.

Foreningens målsetning er å fremme faglig forsvarlig utvikling av artroskopi og artroskopisk kirurgi, å ivareta fagets plass i det medisinske miljø, å fremme utdanning i artroskopi og artroskopisk kirurgi, å koordinere og støtte forskningsaktiviteten i Norge relatert til artroskopi og artroskopisk kirurgi og å ivareta kontakt med det internasjonale artroskopiske miljø.

Styret og utvalg

Leder:

Mette Andersen, Overlege, Aleris Tromsø

epost: metterenate@hotmail.com

Nestleder & redaktør artroskopi.no::

Sverre Løken, Overlege, Oslo universitetssjukehus

epost: uxsvlo@ous-hf.no

Kasserer:

Frode Hellum, Overlege, Volvat Oslo

epost: frode.hellum@ahus.no

Styremedlem, redaktør artroskopi.no:

Eivind Inderhaug, Overlege, Haukeland Universitetssjukehus

epost: eivind.inderhaug@gmail.com

Styremedlem, sekretær:

Bjørn Gunnar Kristiansen, Sørlandet sykehus, Kristiansand

epost: bgkristiansen@gmail.com

Valgkomité:

Randi M Hole og Sigbjørn Dimmen

Stipendkomité:

Stig Heir og Håvar Visnes

 

Foreningens Lover og Vedtekter