Om NAf

Norsk Artroskopiforening er en forening for godkjente spesialister og leger som er i utdannelsesstillinger i ortopedisk kirurgi.

Foreningens målsetning er å fremme faglig forsvarlig utvikling av artroskopi og artroskopisk kirurgi, å ivareta fagets plass i det medisinske miljø, å fremme utdanning i artroskopi og artroskopisk kirurgi, å koordinere og støtte forskningsaktiviteten i Norge relatert til artroskopi og artroskopisk kirurgi og å ivareta kontakt med det internasjonale artroskopiske miljø.

Styret og utvalg

Leder:

Eivind Inderhaug, Overlege, Haukeland Universitetssjukehus

epost: eivind.inderhaug@gmail.com

Nestleder:

Cathrine Aga, Overlege, Martina Hansens Hospital

epost: cathrineaga@gmail.com

Kasserer:

Sverre Løken, Overlege, Oslo universitetssykehus

epost: uxsvlo@ous-hf.no

Styremedlem, redaktør artroskopi.no:

Christian Owesen, Overlege, Lovisenberg Diakonale Sykehus

epost: cowesen@gmail.com

Styremedlem, sekretær:

Guri Ranum Ekås, Overlege, Akershus Universitetssykehus

epost: gurire@gmail.com

Valgkomité:

Randi M Hole og Sigbjørn Dimmen

Stipendkomité:

Stig Heir og Håvard Visnes

Foreningens Lover og Vedtekter