Forslag til lovendring

I henhold til «Lover for Norsk Artroskopiforening §6» skal lovforslag være kunngjort minst 4 uker før årsmøtet.

Styret foreslår i år en endring av lovene for bedret kontinuitet i styret og for bedre fordeling av arbeidsoppgaver f eks ved sykdom. 

Les mer