Forslag til lovendring

I henhold til «Lover for Norsk Artroskopiforening §6» skal lovforslag være kunngjort minst 4 uker før årsmøtet.

Styret foreslår i år en endring av lovene for bedret kontinuitet i styret og for bedre fordeling av arbeidsoppgaver f eks ved sykdom. 

Les mer

Reisebrev fra ESSKA 2022 i Paris fra Caroline Kooy Tveiten

Reisebrev – ESSKA Paris 2022

Under Generalforsamlingen som holdes årlig under Artroskopisk Vintermøte, vil det bli trukket ut en vinner av Norsk Artroskopiforenings LIS-Stipend. Reisestipendet som har vært på kr 10 000,- skal brukes til ESSKA/ISAKOS/SECEC kongressen samme år. Vinneren må avgi rapport/reisebrev til Norsk Artroskopiforening og her er reisebrevet fra Caroline Kooy Tveiten som vant i 2022.

Les mer

Reisebrev fra ESSKA 2022 i Paris fra Alexander Nagel Tandberg

Under Generalforsamlingen som holdes årlig under Artroskopisk Vintermøte, vil det bli trukket ut en vinner av Norsk Artroskopiforenings LIS-Stipend. Reisestipendet som har vært på kr 10 000,- skal brukes til ESSKA/ISAKOS/SECEC kongressen samme år. Vinneren må avgi rapport/reisebrev til Norsk Artroskopiforening. Alexander Tandberg vant  i 2019, men har pga pandemien har han måtte vente til 2022 før han fikk benyttet seg av stipendet. Her er hans reisebrev fra ESSKA 2022.

Les mer